Služby

Ochrana digitálných zdrojů pro budoucnost je součástí trvale udržitelné společnosti. Stále větší objemy informací jsou vytvářeny v digitální formě a jejich uchování je nevyhnutelné pro státní i soukromý sektor. Procesu digitalizace se věnujeme v souladu s právními předpisy a požadavky jednotlivých zákazníků.


Document management: moderní řešení správy a zpracování dokumentů