Archivace

Společnosti a veřejné instituce disponují citlivými údaji a interními informacemi svých zákazníků a zaměstnanců. Tyto informace musí být bezpečně archivovány a skartovány po zákonné lhůtě jejich úschovy nebo po jejich využití.

K našim klientům přistupujeme v každém okamžiku individuálně a přesně podle toho, co právě potřebují, bez ohledu na to, jestli se jedná o konzultaci ohledně legislativy, dlouhodobého skladování, skartaci či digitalizaci dokumentů nejen z důvodu finanční úspory. Procesu skladování a skartace se věnujeme v souladu s právními předpisy a pravidly jednotlivých zákazníků.

Specialista v oblasti archivace
+ 420 734 688 817