O nás

Profil

Jsme dynamické družstvo zabývající se poskytováním špičkových služeb v oblasti digitalizace, archivace a skartace dokumentů. Disponujeme zkušenými projektovými manažery, kteří jsou zároveň specialisté v daných oblastech. Realizujeme projekty jak pro státní správu, tak pro soukromé subjekty. Klademe důraz na práci s moderními technologiemi a jejich efektivní využití. Naši zaměstnanci mají možnost se průběžně zdokonalovat v ovládání těchto technologií.*


* Cílem všech divizí je zaměstnání vždy více než 70% zdravotně postižených zaměstnanců a zajištění vysoké konkurenceschopnosti na trhu v České republice. Zaměstnáváme více než 100 kmenových zaměstnanců a z toho více než 70% s částečnou či plnou invaliditou. Naši zaměstnanci zpracovávají měsíčně desetitisíce dokumentů, díky tomuto objemu zpracovaných dat se řadíme k největším digitalizačním zpracovatelům v České republice.


Projektový manažeři

Disponujeme zkušenými projektovými manažery, kteří jsou zároveň specialisté v daném oboru. Formou metodické pomoci a know–how významně přispívají k úspěšné realizaci projektů, včetně projektů financovaných z prostředků EU.

Naše provozovny

Máme provozovny v Rudné, v Praze a Ostravě. Na přání klientů realizujeme služby v jejich sídle a to jak u dlouhodobých, tak krátkodobých zakázek.

Certifikace ISO

Jsme držitelem certifikátů ISO 9001:2015 a ISO 27001:2013, které potvrzují, že přinášíme zákazníkům služby na vysoké úrovni. Naší snahou je minimalizovat rizika možného poškození našeho klienta – certifikace ISO 27001:2013 potvrzuje, že naše služby jsou v souladu s platnou legislativou České republiky.

ISO 9001:2015

Mezinárodní norma ISO 9001:2015 řeší systém managementu kvality procesním přístupem.

ISO 27001:2013

Mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém řízení v oblasti informačních technologií a soubor postupů pro management bezpečnosti informací.